در کنار رودخانه

سانسورنت

ایمیل یاهویم را نمی توانم باز کنم. گوگل خوان (READER) هم باز نمی شود. اینترنت در ایران لعبتی شده است دلفریب. برای رسیدن به اطلاعات باید از هزارتوی سانسور گذشت. اطلاعات هست اما در حجاب است. عادت کرده ایم همه چیز در حجاب باشد. رسیدن به مقصود در اینترنت کم کم به نوعی سیر و سلوک عرفانی شبیه می شود، به نوعی طریقت.

   + ; ٩:٠٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()