در کنار رودخانه

یادآوری

به یاد آوردن بعضی چیزها، حتا وقتی تصمیمت کنار آمدن باشد، اذیت می کند.

   + ; ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()