در کنار رودخانه

یزله در غبار

نوشته: علی صالحی

انتشارات: ثالث

146 صفحه - 8500 تومان - 1393

یزله در غبار

رمان یزله در غبار نوشته علی صالحی کتابی است که تازگی خوانده ام. سلسله روایت های مردم شهری است که در جنگ و بمباران ویران شده است و هر کدام گم کرده هایی دارند. رمان فضایی سورئالیستی دارد و مرز واقعیت و توهم در هم می ریزد. خواندن این کتاب توصیه می شود.

از متن کتاب: "یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی که سر چهار راه اصلی شهر ایستاده بود موتورسیکلتی را دیده بود که بی سوار آمده از چراغ قرمز رد شده و رفته و بعدها آن طور که همه مامورانی که او را دیده بوده اند گفتند، به سوت هیچ پلیسی توجه نکرده و بعضی پلیس ها چنان جا خورده بوده اند که دستشان خشک شده بوده و نمی توانسته اند سوت را به دهان ببرند ... موتور سیکلت از همه چهار راه ها و معبرها و موانع گذشته و به جاده خروجی شهر رسیده و از شهر خارج شده رفته ...
موتورسیکلت آبی رنگ موتور وسپای ایتالیایی بود که سال ها بود روی پایه اش در سایه درخت گوشه حیاط منتظر بود صاحبش برگردد ..."

   + ; ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٥
    پيام هاي ديگران ()