در کنار رودخانه

 

اغلب می شنويم که فراوانی روزهای تعطيل را علت مشکلات اقتصادی يا عقب ماندگی کشور ميدانند. اما اگر اين را در نظر بگيريم که در ایران تعطیلی آخر هفته بر خلاف بسیاری از کشورها   فقط یک روز است می بينيم که ایران از اکثر کشورهای صنعتی روزهای کاری بسيار بیشتری دارد. شاید بهتر باشد مشکل را در جای دیگری جستجو کنیم مثل نظام مديريتی یا فرهنگ و يا مسائلی ديگر که خودمان بهتر می دانيم.

   + ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ فروردین ۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()