در کنار رودخانه

 

جنتی در دفاع از آزادی ملت فرانسه: « آنها روسري دختران مسلماني كه مي‌‏خواهند درسي بخوانند را نمي‌‏توانند ببينند ، مي گويند:" يا درس بخوان سرلخت يا سرت را بپوشان و بي سواد بمان" . آنها را [دختران محجبه]سر اين دوراهي نگه داشته‌‏اند و حيا هم نمي‌‏كنند .
 آيا اين سلب آزادي هست يا نه ؟ آيا آنها بايد در پوشش خود آزاد باشند يا نه ؟ اگر آنها در پوشش خود آزاد نباشند ، آيا مي‌‏توانند در سياست آزاد باشند ؟»

   + ; ۸:۳۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۳
    پيام هاي ديگران ()