در کنار رودخانه

طبيعت، دوست، تجارت

امروز همراه چند تن از دوستان به گلابدره رفتم. گلابدره ای که اغلب خلوت ترين گردشگاه کوهستانی اطراف تهران بود، جای سوزن انداختن نداشت. فرقه گلدکوئست هر فراز و نشيبی را اشغال کرده بود و پيروانش سرگرم به جا آوردن مراسم بودند. هوا خوب بود. ابر و باران بود. دوست و تجارت هم بود. روی آتش چای درست کرديم. خورديم. چای هم خوب بود.

   + ; ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٢ دی ۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()