در کنار رودخانه

اسپرانتو

ماجرای اسپرانتو آموختن من مثل بیشتر ماجراهای زندگی هر کس بر حسب تصادف شروع شد. از قضا رئیس انجمن اسپرانتو ایران در همان شرکتی کار می کند که من کار می کنم. بنابراین تشکیل شدن کلاس اسپرانتو در محل شرکت چندان جای تعجبی ندارد، همان طور که شرکت کردن من در این کلاس کاملاً طبیعی است.

اسم اسپرانتو را از دوران کودکی شنیده بودم و کمابیش می دانستم که چیست. با این همه هیچ وقت فرصت آن را پیدا نکرده بودم که با این زبان برخورد نزدیک داشته باشم.

تنها چیزی که الان می توانم بگویم این است که یادگیری آن بی اندازه آسان و سریع است. سرعت یادگیری آن تا آن جا که تا به حال تجربه من تایید کرده است ۱۰ برابر انگلیسی است. مهمتر از همه این که یادگیری آن واقعاً خوشایند است. 

   + ; ۸:٢۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()