در کنار رودخانه

یاور کرگدن

به خیالم نمی رسید که در ادب کهن ایران ردی از کرگدن پیدا شود. اما شد.

مولوی غزلی دارد با مطلع:

مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم/ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکشم

تا جایی که می رسد به بیت:

پیل به خرطوم جفا قاصد کعبه شده است/ من چو ابابیل حقم یاور هر کرگدنم

معنی این بیت را از من نپرسید چون نمی دانم. ممنون می‌شوم اگر کسی به من بگوید.

   + ; ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()