در کنار رودخانه

خبر: پلیس ایران کارگر افغانی را کشت


شرح خبر از زبان بی بی سی فارسی:
"سه کارگر افغانی به دست ماموران پلیس ایران ضرب و شتم شدند و سپس از ساختمان پایین انداخته شده اند. این کارگران ابتدا به یک بیمارستان در داخل ایران منتقل شدند ولی به دلیل نداشتن پول، در آن بیمارستان پذیرفته نشدند. یکی از کارگران بر اثر جراحت در بیمارستان هرات درگذشت".

شرح
خبر از زبان کارگر افغانی:
"ما در ایران کار می کردیم. یک روز ساعت هفت صبح ماموران پلیس وارد محل کار ما شدند و از ما خواستند سریع حرکت کنیم و با آنها برویم تا ما را به افغانستان رد مرز کنند. ما شروع به التماس کردیم و از آنها خواستیم تا به ما مهلت بدهند که حقوق خود را از صاحبکار بگیریم، اما هنوز حرف مان تمام نشده بود که توسط آنان به زور از ساختمان به پایین انداخته شدیم و وقتی به هوش آمدیم خود را در شفاخانه (بیمارستان) هرات یافتیم".

شرح خبر از زبان خبرگزاری جمهوری اسلامی:
"افغانها هنگام خروج از ایران، این کشور را الگوی انساندوستی دنیا معرفی می کنند".


***
یادداشت علی معظمی در این باره
یادداشت پویا باقری در این باره


   + ; ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()