در کنار رودخانه

...

 

شاخه خشک درختِ

زبان گنجشگ

می‎لرزد

می‎دانم کلاغی که بر آن

نشسته بود

تازه از آن برخاسته

و از این دانش خود

خرسند هستم

 

   + ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()