تکراری

از آدم های تکراری بگو

و از صورت های تکراری

از خیابان ها،

ویترین های تکراری

از ننشستن ها، نگفتن ها، نرفتن ها

تکراری، تکراری ...

و عاقبت از چیزی بگو

که هرگز تکراری نیست.

/ 0 نظر / 86 بازدید