جستجوی گوگل در مورد در کنار رودخانه نتيجه خوبی را به دست نمی دهد. وقتی کلمه مهبد را در گوگل جستجو می کنم اول از همه بداهه لاگی مرحوم می آيد. يعنی اين که گوگل هنوز مرا بيشتر نويسنده بداهه لاگی می داند تا نويسنده در کنار رودخانه. ظاهرا هم من در نوشتن وبلاگ جديد تنبلی کرده ام و هم دوستان در لينک دادن به من.

 به هر حال جای شکايتی باقی نمی ماند. اصلا لينک داشتن، زياد هم مهم نيست. مهم اين است که آدم معرفت داشته باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید