زبان عربی ؛)

از آنجاکه زبان بخش بزرگی از مردم کشورهای خاورمیانه عربی است و بسیاری از جنبش های مردمی و مبارزه برای دموکراسی در این کشورها با ایران مشابه است، این زبان باید پس از دوره ­ی ابتدایی تا پایان دوره­ ی متوسطه در همه­ ی کلاس‏ها و در همه ­ی رشته‏ ها تدریس شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید