دانش نامه دوم

شماره دوم مجله دانشنامه منتشر شد؛ با کیفیتی حتی بهتر از شماره اول. در چند روز گذشته هر شب چند مقاله اش را خوانده ام و خواندنش را هم به چند نفر از دوستان توصیه کردم. در میان مطالب بسیارش چشمگیرترین مطلب این شماره اش از نظر من درباره تکامل انسان و چگونگی بازیافتن سابقه گونه های انسانی است. بحثی هم درباره بازآفرینی انسان نئاندرتال از طریق شبیه سازی ژنتیکی دارد که بسیار جالب است.

انتشار شماره دوم دانشنامه برای من از نظر دیگر هم جالب بود. متوجه شدم که یک فصل گذشته است و من در این جا چیزی ننوشته ام. انگار وبلاگ من بیرون از فصول، در زمان متوقف شده است و من جدا از آن فصلی را از سر گذرانده ام. فصلی که در اینجا انعکاسی نداشته است.

/ 4 نظر / 39 بازدید
امیرسیفی

از اون دانش نامه تا این دانش نامه فرجٍ!!

چرا نمی نویسی؟ از دی 92؟

امیر

http://roydaad.blogfa.com/post/299 پنجمین شماره دانشنامه منتشر شد: "این بازی جدی است"

محدثه

چرا نیستین؟ اپ کنید. دانش نامه منتشر شد وبلاگ شما به روز نشد. :)