دیدار

گر تیغ بارد در کوی آن ماه

گردن نهادیم الحکم لله       حافظ

*

هزار بار در کویت آمدم

دریغ

تیغی نبارید

و مهتابی حتا بر خشت زمان.

 

بر پنجره ات

خیالی بود و خاکستر

و شب پره ای گم

که خود

خدایی بود.

/ 0 نظر / 30 بازدید