آيا موضوع حمله آمريکا به ايران جدی است؟ مسلما جورج بوش بعد از انتخابات رياست جمهوری موضعی بسيار مستحکم تر پيدا کرده است و حمله به ايران که قبل از انتخابات موضوعيتی نداشت اکنون به محل بحث تبديل شده است. علی معظمی در وبلاگش درباره اين موضوع مهم و بی توجهی رسانه ها و مردم ايران نسبت به آن نوشته است.

/ 0 نظر / 7 بازدید