پای اينترنت که می نشينم صفحه ها يکی يکی باز می شوند. اول ايميل و سايت های خبری و بعد وبلاگ ها. بعد از چند دقيقه صفحه های باز شده آنقدر زياد می شوند که حساب آن ها از دستم می رود. در بين لينک هايی که باز می کنم بعضی فيلتر شده اند؛ صفحه هايشان باز نمی شود. به جايش پيغام می آيد که

مشترك گرامي

 دسترسي به اطلاعات اين سايت ممنوع مي‌باشد

حوصله وارسی بيشتر ندارم. صفحه را می بندم. حتا يادم نيست که دنبال چه مطلبی بوده ام... حکومت در سانسورش موفق شده است.

/ 0 نظر / 22 بازدید