اخبار تمام دنيا

وقتی کارکنان مترو نيويورک اعتصاب کردند صدا و سيمای ايران با مسرت تمام اين خبر را در بخش های خبری اش مدام تکرار کرد. امروز اعتصاب کارکنان شرکت واحد وضعيت تهران را به هم ريخت. (اين را امشب با تمام وجودم درک کردم چون نيم ساعت تمام در ميدان ونک زير باران تند منتظر ماشين سواری بودم.) راديو و تلويزيون گوش نداده ام اما بعيد می دانم که اين اعتصاب پوشش خبری داده شده باشد. تصور می کنيد که ذهنيت کارکنان شرکت واحد درباره صدا و سيما چه تغييری خواهد کرد؟ ذهنيت دانشجويان در باره صدا و سيما بعد از ۱۸ تير ۱۳۷۸ چه تغييری کرد؟ من از سال ۷۸ به بعد خيلی کم تلويزيون تماشا کردم و الان حتی نمی دانم که چند شبکه تلويزيونی  داريم.

/ 2 نظر / 25 بازدید
علي

سلام-من تا حالا سانسورـهاي خبري تابلوتر از سانسورـهاي تلويزيون نديدم/حقيقت تلخ است اما گوارا...

worm

mishe linke webe mano bezari too sitet? www.rapbazi.persianblog.ir