اغلب می شنويم که فراوانی روزهای تعطيل را علت مشکلات اقتصادی يا عقب ماندگی کشور ميدانند. اما اگر اين را در نظر بگيريم که در ایران تعطیلی آخر هفته بر خلاف بسیاری از کشورها   فقط یک روز است می بينيم که ایران از اکثر کشورهای صنعتی روزهای کاری بسيار بیشتری دارد. شاید بهتر باشد مشکل را در جای دیگری جستجو کنیم مثل نظام مديريتی یا فرهنگ و يا مسائلی ديگر که خودمان بهتر می دانيم.

/ 3 نظر / 8 بازدید
احمدسیف

مهبد گرامي: با سلام من حرفم اين نيست که تنها دليل عقب ماندگی ما تنبلی ماست. البته که اين تنها دلیل نيست ولی در عین حال٬ در این که بخش عمده ای از ما تنبل هستیم من یکی تردیدی ندارم نمی دانم کجا زندگی می کنی ولی به ادارات درایران سر بزن تا صحت عرایض مرا ببینی. از کسی٬ دوستی ایرانی کاری بخواه تا جانت را نگیرند برایت انجام نمی دهند. تازه از زمان نوشتن آن یادداشت حتی داد مجلس نشین ها در ایران در آمد که تعطیلی در ایران زیاد است. اگر اشتباه نکنم در خیلی جا ها در ایران الان هفته ای دو روز تعطیل است علاوه بر آن تولد و ختنه سوران و وفات هم داریم. جمع که بزنی در طول سال خودش قابل توجه می شود. با این همه من اصلا حرفم این نیست که این تنها عامل است. ممنون که سر زدی باز هم سربزن.

مهدي

سلام بر مهبد عزيز. فکر ميکنم حق با آقای سيف است. خود من و شما اگر جای يکی از اين اجزای ارکان اداری يا هر جای ديگر اين سيستم بوديم در شرايط فعلی کشور انگيزه ای برای رتق و فتق امور ديگران يا کشور داشتيم؟ بعيد ميدانم. دست کم من يکی حتی اگر وجدان وانگيزه ای داشته باشم در اجتماع افراد کسل و ناراضی از درستکاری منزوی ميشوم و اين چنين ميشود که فقط منتظر روزهای تعطيل می مانيم که از دست محيط کارو به آسايش بی عملی پناه ببريم.

مهدی

مهبد...چرا مطالبت رو حذف کردی؟؟؟؟