سانسور شدن اورکات، پرشين بلاگ، بلاگ اسپات و ... ضربه ای سنگين به چامعه کوچک و مشتاق کاربران ايرانی و فارسی زبان اينترنت است. خيلی از شرکت ها هنوز اين سايت ها را سانسور نکرده اند اما وضعيت آن ها هم چندان نخواهد پاييد. به نظر می رسد که گردنه گيران اينترنتی هنوز سايت های خنثا و کم بيننده فارسي، صفحات زبان های بيگانه و اتاق های گفت و گوی ياهو را تحمل می کنند ولی حتی برای ادامه اين ميزان از تحمل هم تضمينی وجود ندارد. در اينجا نه قانون حکم می راند نه عقل. بايد منتظر بمانيم و ببينيم سرانجام اين ديوانگی چه خواهد بود.

---

به فيلترينگ اوركات در ايران اعتراض كنيم طوماری به رييس جمهور كه با دادن نام و ايميل خود مي‌توانيد اعتراض كنيد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدي

باور نمی کردم اما اورکات مام فيلتر شد....امان از جامعه محدود و حذف صورت مساله ها...گويی فراموش کرده اند پيروزی جنگ مجازی خليج عربی را....