شماره دوم مهرنامه

شماره دوم مهرنامه در ٢۴٠ صفحه و یک ضمیمه (کتابنامه) به قیمت چهار هزار تومان روی دکه هاست. آن را خریده ام و تازه شروع به ورق زدنش کرده ام. خواندنش توصیه می شود.

در همین باره: قوچانی و ثقفی؛ پاسخ مراد ثقفی به سرمقاله شماره دوم مهرنامه

/ 1 نظر / 25 بازدید
محمد

ممنون