به نمایشگاه کتاب نمی‎روم


در چندین سال گذشته این اولین سالی است که بنا ندارم به نمایشگاه کتاب تهران بروم. ظاهرا وضعیت برگزراری تعریفی ندارد. از نمایشگاه مطبوعات خبری نیست کتاب های هنر و معماری خارجی از یارانه دولت محروم شده اند و هنوز معلوم نیست که بعضی از معتبرترین ناشران داخلی در نمایشگاه شرکت کنند یا خیر. رغبتی به بازدید از نمایشگاه در مصلی ندارم. سال های گذشته گاهی سه مرتبه به نمایشگاه می رفتم و به جنون کتاب خریدن مبتلا می شدم اما امسال از نمایشگاه پیمایی معاف هستم.
با این همه نمایشگاه نرفتن من به معنی کتاب نخریدن نیست. خیال دارم معادل کتاب هایی را که هرسال از نمایشگاه می خریدم امسال از روش معقول و معمول آن یعنی از کتابفروشی ها بخرم. برخلاف نمایشگاه کتاب که سررشته آن در دست دولت و کسانی مانند صفار هرندی است، کتابفروشی‎ها را مردمی اداره می کنند که به فرهنگ و ادب این سرزمین نزدیکترند.

/ 1 نظر / 10 بازدید