مرگ دختر ایران

هفتهنامه ایران دخت لغو امتیاز شد. همین تازگی ها این مجله را معرفی کرده بودم. هر چه میگذرد مدت زمانی که نشریهها تحمل میشوند کمتر و کمتر می شود. ایران دخت تند نمی نوشت؛ ملاحظه کار و متین و پرمحتوا بود. مشکل این جاست که شاید دیگر زمان ملاحظه کاری نیست.

آیاهمان طور که خواندنی هایمان را از روزنامه به مجله تغییر دادیم، اکنون باید از مجله به دنیای کتاب کوچ کنیم؟ کتاب هایی که خیلی هایشان در سال های قبل مجوز گرفته اند یا این که اصلا مجوزی ندارند.

در دهه شصت، من بیخبر دبستانی کتاب های ذبیحالله منصوری را میخواندم. اکنون باید چه بخوانم؟

/ 0 نظر / 20 بازدید