فلسفه علم

ضیاءالدین سردار و بورین وان لون

مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص ۶۵۰۰ تومان

از مجموعه قدم اول

کتاب فلسفه علم

دانشمندان واقعاً چه کاری انجام می‌دهند؟ آیا علم «بی‌غرض» است؟ علم در طول تاریخ چگونه تکامل پیدا کرده است؟
علم در همه‌جا حضور دارد. علم به ما امکان داده‌است که به فضای خارج از جو دسترسی پیدا کنیم، کلید تکامل بشر را کشف و بیماری‌هایی را که تا همین چند دهه پیش مردم را قلع و قمع می‌کردند، درمان کنیم. در عین حال، علم ما را با خطراتی همچون امحاء نوع بشر توسط سلاح‌های کشتار جمعی، مداخلات ژنتیکی نژادپرستانه و آلودگی محیط زیست روبرو کرده‌است. ما چگونه می‌توانیم منافع و مضرّات علم را با یکدیگر آشتی دهیم؟
این کتاب قدم اولی است برای پرداختن به این پرسش و بسیاری پرسش‌های دیگر. این کتاب نشان می‌دهد که علم و نیز رویکرد ما در مطالعة آن، با چه شدتی در چند دهة اخیر تغییر کرده و به‌ویژه، رشد و گسترش مطالعات علم را از بدو مطرح شدنش در آراء توماس کوهن و سپس کارل پوپر، پاول فایرابند و دیگران مورد بررسی قرار می‌دهد.

/ 1 نظر / 79 بازدید
مهشاد

مجموعه ی سیپتیموس هیپ.کتاب چهارم:جسط و جو کتاب های دیگه: کتاب اول:افصون کتاب دوم:پرواذ کتاب سوم:فیضیک پر فروش ترین به گفته ی مجله نیویورک تایمز. نویسنده:انجی سیج