دو شعر از عمران صلاحی

بگذار تو را به لب تبسم برسد

راز دل ما به گوش مردم برسد

بنشين بغل آينه تا بار دگر

زيبايی تو به چاپ دوم برسد

 

مرديم در اين زمانه از دلتنگی

اوضاع زمانه هم شده خرچنگی

خشک است و عبوس هر که بينم يا رب

قدری برسان تهاجم فرهنگی

/ 3 نظر / 24 بازدید
paria

خسته ام از اين همه نازيبايی..........

paria

مرديم در اين زمانه از دلتنگی....................