انواع ممنوعیت کتاب

انواع ممنوعیت کتاب:

1- به کتاب در ممیزی وزارت ارشاد از ابتدا اجازه چاپ و انتشار نمی دهند.

2- کتاب قبلا مجوز داشته و چاپ شده است ولی در چاپ جدید به آن مجوز نمی دهند در حالی که چاپ های قدیمی در کتابفروشی ها هنوز موجود است.

3- کتاب مجوز می گیرد و چاپ می شود ولی بعد از چاپ توقیف می شود و از کتابفروشی ها جمع می شود.

4- کتاب مجوز می گیرد و چاپ و منتشر می شود ولی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه آن را ممنوع می کنند.

5- کتاب از ابتدا به وزارت ارشاد ارائه نمی شود زیرا نویسنده یا ناشر می دانند که کتابی با آن مشخصات هرگز مجوز نخواهد گرفت.

/ 2 نظر / 21 بازدید
زویا

بی نظیر بود

عذرا

کتاب به طرفه الحیلی مجوز می گیرد و چاپ می شود. خواننده می داند چقدر از متن سانسور شده و از غصه دق می کند.