کردها و افغان ها

اعتراف می کنم که تصور دقیقی از اتفاقی که در جریان است ندارم. اصلا در ذهنم نمی گنجید که در افغانستان، با آن همه مصیبت و گرفتاری که مردمش به آن مبتلا هستند، در اعتراض به اعدام کردها تظاهرات کنند. چیزی از جنس یک روح ایرانی گم شده که مربوط به قبل از حمله مغول می شود را در این رویداد حس می کنم. روحی که خوشبختانه در تعصبات ناسیونالیستی پیچیده نشده است.

ما با افغان ها چقدر همدرد بوده ایم؟

چقدر از رنج هایشان خبر داریم؟

/ 2 نظر / 35 بازدید
ژژو

درد آور اینکه ایرانی ها علی رغم اینکه در ادعا ناسیونالیستی گوش فلک را کر کرده اند ولی من ذره از همگرایی و یا احساس همزبانی و فرهنگی از طرف ایرانیها نسبت به افغانها ندیده ام.غالب مردم فکر می کنند جنسشان کاملا از ملت های همسایه جداست.

m-sh

به راستی چند نفر واقعا به این موضوع می اندیشند؟[ناراحت]