نوروز مبارک

چند دقیقه است که سال شگفت انگیز ٨٨ را پشت سرگذاشته ایم. سالی که در آن بسیاری از پدیده های اجتماعی و سیاسی ایران در نهایت خود نمایان شدند. سالی که غبار را از خیلی چیزها پاک کرد و چهره های واقعی مردم این سرزمین را نمایان کرد. سالی که در آن به شناخت جدیدی از ایران و مهم تر از آن به شناخت عمیق تری از خودمان رسیدیم. سالی که اگرچه بسیاری از رویاهای خوشبینانه پیشین را نقش بر آب کرد، هدف و معنای تازه ای برای زندگی هزاران ایرانی آفرید.

تمام شواهد نشان می دهد که سال ٨٩ سال آسانی نخواهد بود. اما مردم هم کم کم می آموزند که چگونه سخت تر باشند؛ سخت تر و البته منعطف تر. این داستانی است که بارها در تاریخ این سرزمین تکرار شده است. بارها ...

از صمیم دل آرزو می کنم که سال ٨٩ برای تمام ساکنان کره خاک، که دقایقی پیش به اعتدال بهاری خود رسید، فرخنده باشد.

/ 0 نظر / 19 بازدید