یا اباصالح المهدی

خیابان جنوبی پارک پردیسان که ساختمان سازمان محیط زیست در آن قرار دارد در دوره خاتمی ساخته شد و نامش را «خیابان گفتگوی تمدن‌ها» گذاشتند. به تازگی تابلوی «گفتگوی تمدن‌ها»  غیب شده است و به جای آن تابلو «اباصالح المهدی» ظهور کرده است. منطقی‌اش هم همین است. وقتی منجی ظهور کند دیگر جای بحث و قیل و قال ملت‌های مختلف نیست.

/ 1 نظر / 22 بازدید
زهرا

اين جماعت اسم دانشگاهها وشهرها را بی توجه به مخدوش کردن سابقه عوض کردند با هر نامی جنگیدند تا خاطره ها از یادگذشته پاک شود انتظار ديگری داشتيد