ایران دخت

هفته نامه ایران دخت در شماره جدیدش ناگهان از یک نشریه زرد موفق به یک مجله روشنفکری قوی تبدیل شد است. اگر پیشتر خواننده مجله شهروند بودید می توانید مطمئن باشید ایران دخت هم به همان اندازه مطلوب شما خواهد بود. توصیه می شود شماره این هفته را تا هنوز فرصت هست از روزنامه فروشی ها تهیه کنید.

پ.ن.: تا حالا در هیچ یادداشتی با این تاکید چیزی را تبلیغ نکرده بودم. :)

/ 1 نظر / 23 بازدید
ژژو

مشتاق شدم ببینم چیه