زن


صفحه پروفایل خودم را توی پرشین بلاگ باز کردم. دیدم جلو جنسیت نوشته زن. احساس کردم با یک موقعیت احمقانه روبرو هستم. سریع رفتم و تصحیحش کردم. دوباره پروفایل را باز کردم و دیدم که جلو جنسیت نوشته مرد. احساس کردم با یک موقعیت احمقانه روبرو هستم...

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
Shohre

خیلی بی مزه است دوباره بنویسم خیلی خوبه. ولی خوب آخه چی بگم. خیلی خوبه دیگه.