آمار

 ایلین مگنلو

طراح:بورین وان لون
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص - ۶۵۰۰ تومان - ۱۳۹۲

 از مجموعه قدم اول

آمار

از شیوة درمان پزشکی گرفته تا خرید ماشین، از لباسهایـی که میپوشـیـم تا نوشـیـدنیهایـی که مینوشیم، آمار است که زندگی ما را شکل میدهد.البته آمار در رسانهها معمولاً «بدشگون» و«هولناک» است و به ندرت گاهی «امیدبخش».در این کتاب از طریق بررسی تاریخ، ریاضیات،فلسفه و کاربردِ عملیِ آمار مسیر رشد آن از بابِلیها، مصریها و چـینیهای باستان تا سرشماریهای رومیها و یونانیها دنبال شده و ظهور شکل مدرن این علم مورد بررسـی قرار گرفته است. آثار دانشمندان انگلیسی دورة ویکتوریا نظیر ویلیام فار که رشته مدرن آمار حیاتی را به وجود آورد و فرانسیس گالتون، ولدون و کارل پییرسون که رشته مدرن آمار ریاضی را پیریزی کردند مورد توجه قرار گرفته است.کتاب قدم اول آمار گشت و گذاری است سرشار از شگفتی پیرامون موضوعی جذاب است که برای درک این جهان اهمیتی اساسی دارد.

/ 1 نظر / 41 بازدید
مهشاد

ممنونم.شاید تو تابستان دنبال نوشتن داستان باشم.