لباس رضازاده

این که حسین رضازاده هر بار عبارت یاابالفضل را در جلو پیراهن خود به نمایش بگذارد و این که از او چه استفاده های تبلیغاتی خاصی می شود مساله ای است که  اینجا حوصله نوشتنش را ندارم. با این همه تعجب می کنم که چرا در این چند سال فکری به حال گرافیک لباس و فونت نوشته روی آن نکرده اند. واقعا افتضاح است.

/ 1 نظر / 20 بازدید