سرويس اينترنت اميدان را يک دو سال پيش امتحان کرده بوديم آن موقع سرعتش خوب بود و سانسور نداشت. اين بار هم به همان اميد کارتش را خريديم ولی بی نهايت کند بود و سانسورش بی شعورترين و کج انديش ترين سانسور حساس به کلمه!

/ 0 نظر / 7 بازدید