هوش و حواس

صبح به من می گوید «فیلم ها رو برات ریختم رو فلش ولی یه هفته اس که می خوام بیارم یادم می ره» می گویم «عیب نداره این روز ها کسی هوش و حواس نداره، فردا بیار»

بعد از ظهر می گویم «راستی فیلم ها رو برام آوردی؟» می گوید «همین صبح بهت گفتم که یادم رفته» می گویم: «امروز گفتی؟ فکر کردم دیروز بود!» ...

/ 3 نظر / 40 بازدید
آدم

ای کاش ایوب بود و می آموختم صبرش را ای کاش سلیمان بود می آموختم زبان حیوانات را

امیر

من که اعصاب فیلم نگاه کردنم از دست دادم اینروزا...