کلمه بدون تصوير

ممنوع شدن به‌کارگیری تمثال امامان و بستگان آن‌ها در مراسم عزاداری کاری بود که امسال به ذهن سیاستگذاران ایران رسید و کمابیش اجرا شد. این ممنوعیت به با هدف جلوگیری از پرشاخ و برگ شدن مراسم محرم و پیشگیری از تبدیل آن به چیزی بود که با شعائر شیعه نسبت روشنی نداشته باشد. با وجود این که این تمثال‌ها به نظرم خیلی بازاری می رسیدند فکر می‌کنم شاید بهتر بود جلو آن‌ها را نمی گرفتند. هرچه باشد خاستگاه‌های هنر در دنیا اغلب پرداخته‌های مذهبی است. شاید اگر این رسم دوام پیدا می‌کرد بعد از چند سال تبدیل به یک جور هنر قرون وسطایی مقبولی می‌شد. حالا که هنر مدرن ریشه‌دار نداریم همین هنر قرون وسطایی را هم خوش است.

/ 1 نظر / 26 بازدید
نیما

مهبد جان! اين بلاگ رولينگ را برای اين اختراع کردند که گاهی پينگش کنی محض اطلاع رفقا.