امیران حرس، اسیران هوس

 

باستانی پاریزی در کتاب "سیاست و اقتصاد عصر صفوی" فصلی دارد با همین عنوان بالا که من برای این یادداشت برگزیده ام.  او توضیح می دهد که چگونه در این سلسله شیعی، قدرت مذهبی به قدرت سیاسی تبدیل می شود؛ قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی منجر می شود و از قدرت اقتصادی تجمل زاده می شود؛ از تجمل فساد پدید می آید و از فساد مقدمات زوال و محو این سسله فراهم می شود.

نمونه ای از فساد سلسله صفوی هوسرانی بسیاری از حاکمان شرع و گشودن دست تطاول به زنان و دختران والبته پسران بود.  اخباری که این روزها بیش از گذشته می شنویم هم از جنس آن چیزی است که پانصد سال پیش در سایه حکومت صوفیان صافی ضمیر در این کشور اتفاق افتاده است. بعد از شیرین کاری های سردار زارعی در برگزاری نماز جماعت، سوء استفاده جنسی مامور حراست دانشگاه رازی از یکی از دانشجویان این دانشگاه و رسوایی های نمایندگان ارزشی مجلس و بسیاری از این قبیل، این بار خبر از شاهکار معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان، دکتر حسن مددی می رسد که در تلاش ناکام خود قصد تجاوز به یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه داشت. به نظر نمی رسد که این داستان در همین جا متوقف شود چرا که این ها تنها امیران حرسی نیستند که در دست دیو هوس اسیر شده اند. ما باز هم از این اخبار خواهیم شنید.

تاریخ به شکل کسالت باری تکرار می شود.

 

/ 2 نظر / 22 بازدید

مملکت ننگ و خودکامگی همینه... تا وقتی کسی رو بالا بنشونیم و نوکرش باشیم همینه.. چه الان چه قبل از انقلاب...

محمد

مملکت ننگ و خودکامگی همینه... تا وقتی کسی رو بالا بنشونیم و نوکرش باشیم همینه.. چه الان چه قبل از انقلاب...