پاييز و زمستان فصل وبلاگ ها است. وبلاگ نعيم آباد از نعيم تدين و وبلاگ رها از علی افشاری تازه از زمين وبلاگستان سبز شده اند. محمد خاتمی هم با عبای شکلاتی اش بعد از عمری به فکر وبلاگ نوشتن افتاده است. شايد اگر تاثير وب نوشت محمد علی ابطحی نبود حالا حالاها اين کار را نمی کرد. در ميان وبلاگ های دوستان قديم هم حرف غريب از آرشين ايرانی و سورنا (انسان نوين) از مهدی جعفری مرتب نوشته می شوند. مهدی نيکبخت هم در کوچه هايش، مثل من، گاه هست و گاه نيست.

/ 0 نظر / 2 بازدید