حکمت

- حکمت از که آموختی؟  - از نابینایان که تا جای نبینند پای ننهند.

سعدی

De kiu sagxon vi lernis ? De blinduloj, kiuj piedmetas nenien, krom ili estas vidinta tien -

Sadio

/ 5 نظر / 29 بازدید

مهدی

از اسپرانتيست‌های فرانسوی‌-انگليسی!

مهدی

نه ببخشيد! از عبدالحميد نقره کار! مگه تو از اون ياد نگرفته بودی بی معرفت؟!