جنتی در دفاع از آزادی ملت فرانسه« آنها روسري دختران مسلماني كه مي‌‏خواهند درسي بخوانند را نمي‌‏توانند ببينند ، مي گويند:" يا درس بخوان سرلخت يا سرت را بپوشان و بي سواد بمان" . آنها را [دختران محجبه]سر اين دوراهي نگه داشته‌‏اند و حيا هم نمي‌‏كنند .
 آيا اين سلب آزادي هست يا نه ؟ آيا آنها بايد در پوشش خود آزاد باشند يا نه ؟ اگر آنها در پوشش خود آزاد نباشند ، آيا مي‌‏توانند در سياست آزاد باشند ؟»

/ 1 نظر / 9 بازدید
chaojoker

how ironic! dar iran ham migan ya sarat ra bepooshan o salem beman ya sar lokht bash va anghadr shalagh bokhor ke.. kheyli doost dashtam nazar jannati ro dar in mored bedoonam